Financieel 2020: Wat verandert er en voor wie?

financieel advies 2020
Ieder jaar veranderen er regels en wetten, waaronder regels en wetten die invloed hebben op jouw financiën. Soms direct en soms indirect heeft dit invloed op je (maximale) hypotheek, je verzekeringen en je financiële planning. Dit jaar zijn er wederom weer wat regels veranderd. We hebben er een paar op een rijtje gezet.

Deel dit bericht

Hypotheek 2020: Wat is er veranderd?

Alleen een huis kopen

Als je als alleenstaande dit jaar meer gaat verdienen dan vorig jaar, kun je iets meer lenen. Is je loon boven de € 40.000 en is je loon ten opzichte van vorig jaar niet gestegen? Dan daalt je maximale hypotheek dit jaar. Je kunt dus met hetzelfde loon dit jaar minder lenen dan je vorig jaar had kunnen lenen.

Samen een huis kopen

Ga je samen met je partner een huis kopen. Goed nieuws. Het tweede inkomen gaat zwaarder tellen. Het laagste inkomen van jullie twee telde vorig jaar maar voor 70% mee bij de berekening van de maximale hypotheek. Dit doen hypotheekverstrekkers omdat ze rekening moeten houden met bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of dat één van jullie minder gaat werken in de toekomst. In 2020 wordt het laagste inkomen voor 80% meegeteld. Hierdoor zal de maximale hypotheek stijgen ten opzichte van vorig jaar.

NHG Hypotheek

De NHG hypotheek kan alleen worden afgesloten als de waarde van het huis niet boven een bepaalde grens komt. In 2019 was deze grens € 290.000. Deze wordt in 2020 verhoogd naar € 310.000 (met energiebesparende voorzieningen € 328.600). Dit is een positieve verandering, want nu vallen er meer huizen binnen de grens. Aan de andere kant zullen waarschijnlijk de huizenprijzen wederom stijgen dit jaar (zie kopje Verwachting: Hogere WOZ-Waarde). Hierdoor zal het aantal huizen dat binnen de NHG valt niet heel erg stijgen.

Een andere positieve verandering is de premieverlaging. Bij het afsluiten van een NHG-hypotheek moet je een premie betalen. Dit was in 2019 0,9% van de hypotheeksom. In 2020 wordt dit verlaagd naar 0,7%.

Ten slotte kun je dit jaar niet meer een hypotheek zonder NHG oversluiten naar een NHG hypotheek als de getaxeerde waarde van het huis de grens van € 310.000 (met energiebesparende voorzieningen € 328.600) overschrijdt.

Belastingvrij schenken bij het aankopen van een huis

Helpen opa, oma, vader of moeder mee bij het aankopen van je huis? In 2020 kan belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis tot € 103.643. De waarde van het huis maakt niet uit. Boven de € 103.643 moet er over de schenking belasting worden betaald. Dit was vorig jaar nog € 1.633 minder.

Hypotheekrenteaftrek

We weten allemaal dat je je eigenwoningforfait optelt en de hypotheekrente (kosten) mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit zorgt er in principe voor dat je belastbaar inkomen iets lager is, waardoor je minder belasting betaalt. Je hypotheekrente is namelijk vaak hoger dan je eigenwoningforfait. Dit is een fijne regeling voor jou als woningeigenaar.

Er zijn echter restricties opgenomen. Als je namelijk in de hoogste belastingschijf zat in 2019 (je belastbaar inkomen was dan hoger dan € 68.508) mocht je deze kosten niet tegen 51,75% (tarief hoogste schijf 2019) aftrekken. Dit voordeel moest je dan tegen 49% aftrekken. Zo werd het extra voordeel voor mensen die relatief veel verdienen beperkt. In 2020 wordt dit verder verlaagd naar 46%. Dit houdt in dat mensen die een hoger belastbaar inkomen hebben dan € 68.507 en die hun hypotheekrenteaftrek bij henzelf (en niet bijvoorbeeld bij de partner) in mindering brengen, iets minder kunnen aftrekken van hun inkomen.

Heb je een lager belastbaar inkomen dan € 68.507 dan verandert er door deze regeling niets voor jou. Heb je een fiscaal partnerschap? Houd dan rekening met deze verandering. Wellicht is het voordeliger om de kosten in mindering te brengen bij je partner die minder verdient.

Lager eigenwoningforfait

Dit geldt voor iedereen die een koopwoning heeft. Het eigenwoningforfait moet je optellen bij je inkomen; hier betaal je dus belasting over. Het eigenwoningforfait was in 2019 0,65% van de WOZ-waarde van je woning (als je een woning had met een waarde tussen de €75.000 en €1.060.000). Dit is in 2020 0,60% van de WOZ-waarde geworden.

Verwachting: Hogere WOZ-waarde

Helaas staat daar tegenover dat de WOZ-waarde van woningen dit jaar naar verwachting stijgen. Hierdoor zou het kunnen zijn dat je geen voordeel behaalt uit het lagere woningforfait. Het kan in sommige gevallen zelfs nadeliger uitpakken.

Afbouw vrijstelling van het eigenwoningforfait

Voor mensen met een eigen woning die hun schuld bijna hebben afbetaald, kan het zijn dat het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare rente, waardoor het belastbaar inkomen stijgt in plaats van daalt. Je wordt dan dus ‘gestraft’ voor het feit dat je je hypotheekschuld zo ver hebt afbetaald. Om deze mensen te compenseren was de vrijstelling van het eigenwoningforfait bedacht. Dit zorgde er voor dat het belastbaar inkomen in ieder geval (bijna) niet steeg. Echter, deze vrijstelling wordt sinds 2019 ieder jaar afgebouwd. Zo ook in 2020. Hierdoor kan je in 2020 nog maar 93,33% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten aftrekken. Bijna 7% van het verschil wordt dus toch bij je belastbaar inkomen opgeteld.

Verzekeringen 2020: Wat is er veranderd?

Er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende verzekeringen. Jaarlijks zullen er kleine veranderingen zijn in bepaalde premies of voorwaarden. De zorgverzekering daarentegen veranderd jaarlijks fors en is voor iedereen van belang.

Zorgverzekering

Gemiddeld is de premie van de basispolis zorgverzekeringen met 1,9% omhoog ten opzichte van 2019. Maar, sommige zorgverzekeringsaanbieders verlagen zelfs hun premie met wel 4,5%. Er zit dus vaak een fors verschil in premie van de verschillende aanbieders. We adviseren daarom om ieder jaar in december te kijken naar de mogelijkheden en premies te vergelijken.

Het basispakket zorgverzekering wordt met deze gemiddelde premiestijging van 1,9% wel een beetje uitgebreid. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de koste voor een stoppen-met-rokenprogramma bij de huisarts, vergoedingen voor overnachtingen in geval van een ziekenhuisbehandeling die langer dan drie aaneengesloten dagen duurt bij een ziekenhuis waar je ver vandaan woont en ten slotte dure geneesmiddelen. Dit is een positieve ontwikkeling voor iedereen.

Naast de premie en het basispakket is er nog één andere verandering die niet mag worden vergeten. De collectiviteitskorting is verlaagd van 10% naar 5%. Hierdoor gaan mensen die gebruik maken van een collectiviteitskorting meer betalen voor de zorgverzekering.

Extra:

Inkomensbelasting 2020: Wat is er veranderd?

Box 1 Inkomsten uit werk en woning

De belastingtarieven zijn aangepast. Er zijn in 2020 nog maar twee verschillende belastingtarieven. In 2019 waren dit er nog 3 (4 schijven, maar twee hadden hetzelfde tarief). In 2020 betaal je 37,75% aan belasting op inkomen tot 68.507 euro. Over elke euro boven dat bedrag betaal je 49,5% aan belasting. Hier een overzicht:

2019
Schijf 1 t/m € 20.38436,65%
Schijf 2 Vanaf € 20.385 t/m € 34.30038,10%
Schijf 3 Vanaf € 34.301 t/m € 68.50738,10%
Schijf 4 Vanaf € 68.50851,75%
2020
Schijf 1t/m € 68.50737,35%
Schijf 2Vanaf € 68.50749,5%

Voorbeeld 1:

Verdiende je (na heffingskortingen e.d.) € 35.000? Dan betaalde je in 2019 aan belasting € 13.039. Verdien je in 2020 €35.000 (na heffingskortingen e.d.), betaal je € 13.072,50 aan belasting. Je betaalt dus iets meer belasting. Echter, de heffingskortingen zijn dit jaar verhoogd (zie kopje heffingskortingen). Het verschil zal dan nog kleiner zijn. Het kan daarom zijn dat je in sommige gevallen misschien wel net iets minder betaalt. Dit ligt aan je aftrekposten.

Voorbeeld 2:

Verdiende je in 2019 € 60.000 (na heffingskortingen e.d.)? Dan betaalde je in 2019 € 22.564 aan belasting. Verdien je in 2020 ook €60.000 (na heffingskortingen e.d.), dan betaal je € 22.410 aan belasting. Je betaalt dus iets minder belasting dit jaar.

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Ben je aandeelhouder voor tenminste 5% in een bedrijf? Het bedrijf gaat over de eerste € 200.000 minder belasting betalen. In 2019 betaalde het bedrijf 19% belasting over deze winst. In 2020 wordt dit 16,5%. Bij een bruto winst van € 200.000 of meer houdt het bedrijf € 5000 meer winst over om uit te keren als dividend. De winst boven de € 200.000 blijft belast tegen 25%.

Maar betekent dit voor jou als aandeelhouder dat je uiteindelijk meer dividend ontvangt? Niet per se. Jij als aandeelhouder betaalt namelijk over het dividend dat aan jou wordt uitgekeerd dividendbelasting. In 2019 was dit 25%, maar dit is in 2020 verhoogt naar 26,25%.

Voorbeeld 1

Heb je 5% aandelen in een bedrijf met een bruto winst van € 200.000? Stel dat het bedrijf alle winst uitkeert. Jij als aandeelhouder ontving in 2019 dan netto (dus na dividendbelasting) € 6075. Is de winst van het bedrijf in 2020 eveneens €200.000 en keert het bedrijf alle winst uit? Dan ontvang je € 6158,13.

Voorbeeld 2

Heb je 100% aandelen in een bedrijf met een brutowinst van € 200.000? Stel dat je bedrijf alle winst uitkeert. In 2019 ontving je dan netto aan dividend € 121.500. Bij een brutowinst van € 200.000 in 2020? Stel dat je bedrijf alle winst weer uitkeert. Je ontvangt dan netto aan dividend € 123.531,25.

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

De vermogensbelasting, ofwel de belasting die je betaalt over je spaarrekeningen en beleggingen (bij een aandeel tot 5%) gaat lichtelijk omlaag.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting gaan allemaal omhoog. Wellicht heb je dit jaar dus een lager belastbaar inkomen waardoor je iets minder belasting betaalt.

Volg ons op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws zoals dit

Meer nieuws

Jouw Hypotheekadviseur en Verzekeringsadviseur

Voor al je financiële vragen

Afspraak maken hypotheek en verzekeringen

Schrijf een Review

We willen je de mogelijkheid geven om je ervaring te delen op een derde onafhankelijke website.

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak een (bel)afspraak om je wensen te bespreken, zodat we je kunnen vertellen wat we voor je kunnen betekenen. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen.

Contact