Werkgeversaansprakelijkheid: ook bij schade aan zzp’ers en anderen die niet in loondienst zijn?

werkgeversaansprakelijkheid: letsel tijdens werk
Als werkgever heb je een bepaalde zorgplicht naar je werknemers. Je moet onder andere zorgen voor een veilige werkomgeving. Als een werknemer (toch) schade lijdt, kan je aansprakelijk zijn als werkgever. Kan een ingehuurde zzp'er of andere persoon zonder arbeidscontract je hier ook voor aanspreken?

Deel dit bericht

Als je werknemers in loondienst hebt, dan heb je als werkgever een behoorlijke waslijst aan zaken die je moet regelen. En dit is maar goed ook, want er gaat nog wel eens iets fout op de werkvloer. Werknemers worden daarin erg beschermd door de wet. Jij bent als werkgever in veel gevallen aansprakelijk voor schade die je werknemers lopen tijdens hun werkzaamheden. Dat noemen we werkgeversaansprakelijkheid. Je bent immers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Maar niet iedere werkgever werkt met (alleen maar) werknemers in loondienst. Soms worden er hulpkrachten ingezet zonder contract of wordt er een zzp’er ingehuurd. Hoe zit het dan met jouw aansprakelijkheid als werkgever?

Wat gebeurt er überhaupt als je niet (goed) verzekerd bent voor je aansprakelijkheid als werkgever?

Het korte antwoord: de geleden schade komt voor je eigen rekening. Want, of iets nou verzekerd is of niet: als kan worden aangetoond dat jij als werkgever aansprakelijk bent voor de schade geleden door een werknemer, dan moet jij deze schade betalen. Dit kan namelijk worden afgedwongen bij de rechter. Het maakt daar bij niet uit of je helemaal geen verzekering hebt afgesloten of dat je niet de juiste verzekering hebt afgesloten.

Wat voor soort schade kunnen werknemers claimen?

Als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld door werknemers. Deze schade kan bestaan uit spullen van de werknemer (zaakschade) en letselschade. Letselschade is de schade die een werknemers aan zijn/haar lichaam lijdt, bijvoorbeeld als hij/zij gewond raakt tijdens de werkzaamheden eventueel aangevuld met immateriële schade (denk aan psychische of emotionele schade).

Werkgeversaansprakelijkheid tijdens deelname aan het verkeer

Het kan zijn dat een werknemer een ongeval krijgt tijdens deelname aan het verkeer onder werktijd. Bijvoorbeeld omdat hij/zij onderweg is naar een klant, leverancier of een andere vestiging van het bedrijf. Het maakt in dat geval niet uit hoe deze persoon reist. Bijvoorbeeld met de (brom)fiets, te voet of met het openbaar vervoer.

Het kan ook zijn dat de schade wordt geleden terwijl gebruik wordt gemaakt van een auto van de werknemer of bedrijfsauto. Belangrijk om te weten is dat schade met of door een motorrijtuig standaard is uitgesloten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, terwijl je hier wel aansprakelijk voor kunt zijn. Je moet je hier dus aanvullend voor verzekeringen. Je bent verplicht hier een ‘behoorlijke verzekering’ voor te sluiten volgens de rechter.

Hoe zit het met werkgeversaansprakelijkheid bij ingehuurde zzp’ers of anderen zonder arbeidscontract?

Als deze persoon werkzaamheden uitvoert die noodzakelijk zijn om jouw bedrijf te runnen en/of zelf weinig invloed heeft op zijn/haar werkomstandigheden, dan is de kans groot dat je als werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die deze persoon loopt.

Het is dus zeker mogelijk dat een zzp’er jou met succes kan aanspreken. Volgens de wet is hier namelijk geen arbeidsovereenkomst nodig. Zie hier voor artikel 7:658 lid 4 BW.

Letselschade van een niet-werknemer tijdens werkzaamheden (voorbeeld)

Bij een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 18-07-2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:6113) over werkgeversaansprakelijkheid werd er totaal voorbij gegaan aan de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst (lees: werknemer). Het was in deze zaak duidelijk dat er iemand werd betaald om pizza’s te bezorgen voor een pizzarestaurant. Dit zijn werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het bedrijf te runnen.

De bezorger is tijdens een bezorging met een auto van de eigenaar van het pizzarestaurant tegen een boom gereden een heeft daardoor letselschade opgelopen. Er was geen verzekering aanwezig die de schade van een bestuurder dekte. Zo ook niet de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Eindstand van deze zaak is dat de werkgever aansprakelijk wordt bevonden door de rechter en dat er geen verzekering is die de situatie dekt. De schade van de bezorger moet hier dus door de werkgever uit eigen zak worden betaald.

Verzeker je goed tegen werkgeversaansprakelijkheid

Bij veel (maar dus niet alle) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is werkgeversaansprakelijkheid (excl. deelname verkeer/gebruik motorrijtuigen) standaard meeverzekerd. Word je aangesproken door een ingehuurde zzp’er of een andere persoon zonder arbeidscontract? Dan ben je hier dus mogelijk voor verzekerd met de juiste verzekering. De verzekeraar gaat dan kijken of je daadwerkelijk aansprakelijk bent als werkgever. Valt de gebeurtenis onder de dekking en ben je niet aansprakelijk? Dan voert de verzekeraar verweer voor je. Als je bij een gedekte gebeurtenis wel aansprakelijk bent, dan wordt de schade aan de benadeelde uitbetaalt.

Hulp nodig bij het vinden en afsluiten van de juiste verzekeringen? Neem dan contact met ons op!

Volg ons op LinkedIn

Blijf op de hoogte van nieuws zoals dit

Meer nieuws

Man die werkt met bouwmaterialen voor een gebouwenverzekering, CAR verzekering of inventaris/goederenverzekering.
Verzekeringen

Gebouwenverzekering: Zijn bouwmaterialen meeverzekerd?

Wat is de omvang van een gebouwenverzekering? Na de uitspraak van een rechter werd een pluimveehouder onlangs teleurgesteld in de dekking. Hij verwachtte dekking voor iets waarvoor geen dekking bestond. Waar moet je onder andere op letten bij een gebouwenverzekering?

Lees verder

Jouw Hypotheekadviseur en Verzekeringsadviseur

Voor al je financiële vragen

Afspraak maken hypotheek en verzekeringen

Schrijf een Review

We willen je de mogelijkheid geven om je ervaring te delen op een derde onafhankelijke website.

Maak vrijblijvend een afspraak

Maak een (bel)afspraak om je wensen te bespreken, zodat we je kunnen vertellen wat we voor je kunnen betekenen. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen.

Contact