Verzekeringsoplossingen voor Zorginstellingen

Advies door onze schadeadviseurs zorg

Risico’s in de zorg en binnen een zorginstelling afdekken? De zorgsector heeft haar eigen specifieke vraagstukken als het gaat om risico’s en de bijkomstige verzekeringen. Onze adviseurs en partners zijn hier van op de hoogte en hebben kennis van de risico’s binnen de zorg. Benieuwd naar de mogelijkheden om deze risico’s af te dekken?

Onze begeleiding in verzekeringen voor zorginstellingen

Bedrijfsverzekeringen voor de zorgsector

Enkele relevante verzekeringen voor bedrijven in de zorg

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid biedt bescherming voor de kwetsbare positie van o.a. cliënten en bewoners of van derden tijdens het uitvoeren van (zorg)werkzaamheden.

Rechtsbijstand

Waar de zorginstelling en werknemers worden bijgestaan door kundige juristen in geval van juridische geschillen die zich hebben voorgedaan tijdens het uitvoeren van bedrijfsmatige werkzaamheden.

Verzuim

Naast patiënten worden medewerkers ook (langdurig) ziek. De financiële gevolgen hiervan zijn groot. Schade, maar ook voorkomen en re-integreren zijn zaken waarbij een verzuimverzekering helpt.

Cyber

De zorgsector staat hoog op de lijst van sectoren die het vaakst geraakt worden door cyberaanvallen. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Zowel door de diefstal van gegevens als omzetverlies.

Zorgsector

Naast de hoofdactiviteiten van een zorginstelling in kaart brengen, moeten we ons afvragen: wat doet het bedrijf met enige regelmaat? In de gezondheidszorg denkt men al vaak aan risico’s als aansprakelijkheid, omdat dat relevant is voor de hoofdactiviteit, het geven van zorg. Toch bestaan er risico’s daarnaast, bijvoorbeeld bij het beheer van (privacy gevoelige) data en het verzuim van eigen medewerkers. Samen gaan we kijken of het interessant is om bepaalde risico’s af te dekken, en zo ja, hoe en met welk product.

Bedrijven in de zorgsector

Wij adviseren alle soorten organisaties in de zorg. Van specialisten en hun praktijken tot grote zorginstellingen. Hieronder enkele voorbeelden.

Ouderen- en Verpleeghuiszorg

Lichamelijke en verstandelijke zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Revalidatie-geneeskunde

Belangen- en Koepelorganisatie

Welzijns-organisaties

Fondsenwervende instanties

Overig zorg gerelateerd

Vragen?

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Schrijf een Review

We willen je de mogelijkheid geven om je ervaring te delen op een derde onafhankelijke website.