Verzekeringsoplossingen voor Zorginstellingen

Advies door onze schadeadviseurs zorg

Werken in de zorg is bijzonder mooi, zinvol en hartverwarmend, maar tegelijkertijd ook steeds complexer en risicovoller. Vooral binnen de zorg heeft u te maken met zeer specifieke en omvangrijke risico’s. U werkt met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de door u verleende zorg. Daarnaast bent u ook nog eens verantwoordelijk voor uw medewerkers en het voldoen aan regelgeving. Bij Ratium hebben we specialisten welke een geïntegreerde risicoaanpak bieden, specifiek voor zorginstellingen.

Onze begeleiding in verzekeringen voor zorginstellingen

Oplossingen voor de zorgsector

Enkele relevante verzekeringen voor bedrijven in de zorg

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen biedt bescherming voor de kwetsbare positie van onder andere cliënten en bewoners of van derden tijdens het uitvoeren van (zorg)werkzaamheden.

Rechtsbijstand

Waar wordt bijgestaan door kundige juristen in geval van juridische geschillen, bijvoorbeeld ten behoeve van de Wet BIG voor geregistreerden of bij geschillen tegen bestuurders en de Raad van Toezicht.

Verzuim

Naast cliënten worden medewerkers ook (langdurig) ziek met hoge kosten voor vervangend personeel. Schade, maar ook voorkomen en re-integreren zijn zaken waarbij een verzuimverzekering helpt.

Cyber

De zorgsector staat hoog op de lijst van sectoren die het vaakst geraakt worden door cyberaanvallen. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Zowel door de diefstal van gegevens als omzetverlies.

WGA-ERD (+ WIA)

Als eigenrisicodrager kunnen kosten voor WGA-uitkeringen behoorlijk fors zijn. De hoge kosten die hierbij komen kijken worden gedekt. Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor re-integratie.

Overig

Er zijn ook verzekeringsoplossingen voor bijvoorbeeld inventaris, elektronische apparatuur, de bescherming van medewerkers tijdens dienstenritten (WEGAS) en financiële schade door calamiteiten.

Zorgsector

Naast de hoofdactiviteiten van een zorginstelling in kaart brengen, moeten we ons afvragen: wat doet de instelling met enige regelmaat? In de gezondheidszorg denkt men al vaak aan risico’s als aansprakelijkheid, omdat dat relevant is voor de hoofdactiviteit, het verlenen van zorg. Toch bestaan er risico’s daarnaast, bijvoorbeeld bij het beheer van (privacy gevoelige) data en het verzuim van eigen medewerkers. Samen gaan we kijken of het interessant is om bepaalde risico’s af te dekken, en zo ja, hoe en met welk product.

Instellingen in de zorgsector

Wij adviseren alle soorten organisaties in de zorg. Van specialisten en hun praktijken tot grote zorginstellingen. Hieronder enkele voorbeelden.

Ouderen- en Verpleeghuiszorg

Lichamelijke en verstandelijke zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Revalidatie-geneeskunde

Belangen- en Koepelorganisatie

Welzijns-organisaties

Fondsenwervende instanties

Overig zorg gerelateerd

Vragen?

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Schrijf een Review

We willen je de mogelijkheid geven om je ervaring te delen op een derde onafhankelijke website.