E-mail Disclaimer

Een door ons verzonden e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien een e-mailbericht bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval het bericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een contractuele overeenkomst.

Auteursrecht op een e-mailbericht en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor om onszelf te presenteren als auteurs van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van e-mailberichten en/of daarmee verzonden documenten.

Wij staan er niet voor in dat de integriteit van e-mailberichten behouden is gebleven noch dat e-mailberichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst (door derden).

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Schrijf een Review

We willen je de mogelijkheid geven om je ervaring te delen op een derde onafhankelijke website.