Gebouwenverzekering

Bedrijfsgebouw of zakelijk pand verzekeren tegen bijvoorbeeld brand en storm.

Bedrijfspanden

Het maakt niet uit wat voor soort bedrijfspand je wil verzekeren. Wel is het belangrijk dat deze goed verzekerd wordt én blijft en dat je weet waar je als verzekeringnemer aan moet voldoen om dekking te hebben op een gebouwenverzekering.

Hier naast staan een aantal voorbeelden van panden die we kunnen verzekeren. Staat jouw type pand er niet tussen? Geen probleem! We kunnen vrijwel alle panden verzekeren.

Waarom bij Ratium

Inventariseren

We zorgen er voor dat we het risico goed in kaart brengen, zodat we zo veel mogelijk voorkomen dat een verzekeraar een verzekering aan biedt op basis van onjuiste gegevens.

Waardebepaling

Het verzekeren tegen de juiste waarde is cruciaal. Als de verzekeraar niet aanbiedt om de waardebepaling uit te voeren, hebben we partners die de taxatie voor je kunnen doen.

Onafhankelijk

We hebben een behoorlijk palet aan verzekeraars die gebouwen kunnen verzekeren. Er zit dus altijd een goede verzekeraar voor de aangevraagde gebouwenverzekering tussen.

Nazorg

Een gebouw of bedrijfspand moet soms voldoen aan een aantal vereisten. We wijzen je op de verplichtingen die je hebt en helpen je indien nodig bij het vinden van een gecertificeerd bedrijf.

FAQ

De premie hangt af van onder andere de bouwaard van het pand, de activiteiten die er in plaatsvinden en of er andere bijzonderheden zijn die het risico vergroten of verkleinen.
In de meeste gevallen wil je je pand verzekeren tegen de herbouwwaarde. De herbouwwaarde zijn alle kosten samen voor het herbouwen van een vergelijkbaar pand op de betreffende locatie. Dit kan fors afwijken van de aankoopwaarde van het pand. De herbouwwaarde kan door een taxateur worden vastgesteld. Soms verzorgt de verzekeraar zo’n taxateur. In andere gevallen kun je zelf een taxateur inschakelen. Wij hebben hier voor een aantal goede verwijzingen.
Op veel gebouwenverzekeringen is glas niet standaard meeverzekeren. De optie om dit mee te verzekeren bestaat in bijna alle gevallen.
Als eigenaar van een gebouw kun je mogelijk aansprakelijkworden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door (onderdelen van) het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er dakpannen van het gebouw afvallen en een auto of persoon schade toebrengen. Of als er niet voldoende is gedaan aan de veiligheid van het pand en er op een andere manier schade wordt toegebracht aan anderen. Dit kun je afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering.

In oudere panden is mogelijk nog asbest verwerkt of wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen. Het verspreiden van asbestdeeltjes of andere gevaarlijke stoffen kan worden verzekerd op een milieuschadeverzekering.

Mogelijk loop je hiernaast nog andere risico’s. Deze inventariseren we graag voor je.

Schrijf een Review

We willen je de mogelijkheid geven om je ervaring te delen op een derde onafhankelijke website.